Galaxy A5 2018
Galaxy A5 2018 品牌:三星 最新报价:暂无报价
网络模式:LTE/WCDMA/GSM 外观:直板 主屏尺寸:5.6英寸 触摸屏:支持 电容屏 支持多点触控 摄像头像素: 主:1600万像素 副:1600万像素 操作系统:Android 7.0 机身内存: 4GB RAM 铃声格式: MP3铃声 MID铃声 WAV铃声 AAC铃声 AMR铃声 OGG铃声
查看详细参数
Galaxy A5 2018软件 Galaxy A5 2018游戏 Galaxy A5 2018壁纸 Galaxy A5 2018动态壁纸
机型推荐
返回首页
''